Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | Har Har Shambhu Status | Har Har Shambhu whatsapp status | Abhilipsa Panda

 Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | Har Har Shambhu Status | Har Har Shambhu whatsapp status | Abhilipsa Panda

Har Har Shambhu Shiv Mahadeva Whatsapp Status Video Download, Mahadev whatsapp status video, Shiv shambhu new whatsapp status video download for free, Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | Har Har Shambhu Status | Har Har Shambhu whatsapp status | Abhilipsa Panda, Mahadev whats app status video, MP4 Har Har shambhu shiv mahadeva whatsapp status video download, 3gp Har Har shambhu shiv mahadeva whatsapp status video download, Full HD Har Har shambhu shiv mahadeva whatsapp status video download,

Har Har Shambhu Shiv Mahadeva | Har Har Shambhu Status | Har Har Shambhu whatsapp status | Abhilipsa Panda


Har Har Shambhu Shiv Mahadeva whatsapp status video download | Har Har Shambhu Status | Har Har Shambhu whatsapp status | Abhilipsa Panda
Har Har Shambhu Shiv Mahadeva


Har Har Shambhu Shiv Mahadeva


www.kamleshr.com


www.kamleshr.com
Lyrics

Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva

Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva

Karpūra gauraṁ karuṇāvatāraṁ
Sansārsāram bhujagendrahāram
Karpūra gauraṁ karuṇāvatāraṁ
Sansārsāram bhujagendrahāram

Sadāvasantaṁ hṛdayāravinde
Bhavaṁ bhavānīsahitaṁ namāmi
Sadāvasantaṁ hṛdayāravinde
Bhavaṁ bhavānīsahitaṁ namāmi

Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva
 
Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shivmahadeva

Sananda maananda
Dhabane basantam ananda kandam
Hrita paapa brindam
Sananda maananda
Dhabane basantam ananda kandam hrita paapa brindam

Varanshi naatham ma ma natham
Sri biswanatham saranam prapade
Varanshi naatham ma ma natham
Sri biswanatham saranam prapade

Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva

Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva

Abantikayam bihitabatarang
Muktipradanaya cha sajjannaam
Abantikayam bihitabatarang
Muktipradanaya cha sajjannaam


 

Akaalmrityu parirakshanrtham
Bande mahakaalam mahasuresham
Akaalmrityu parirakshanrtham
Bande mahakaalam mahasuresham

Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva

Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva

Nagendra haraya trilochanaya
Basmanga ragaya maheswaraya
Nagendra haraya trilochanaya
Basmanga ragaya maheswaraya

Nithyaya shudhaya digambaraya
Tasmai ‘na’karaya namashivaya
Nithyaya shudhaya digambaraya
Tasmai ‘na’karaya namashivaya

Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva

Har har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
Shiv mahadeva